Mezigenerační učení v prostředí komunit: koncept a výzkumné přístupy

Autoři

RABUŠICOVÁ Milada KAMANOVÁ Lenka PEVNÁ Kateřina

Rok publikování 2013
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek je věnován tématu mezigeneračního učení jako "postupu, který si klade za cíl přivést lidi dohromady cílevědomými, vzájemně prospěšnými aktivitami, které podporují větší porozumění a respekt mezi generacemi, a mohou přispět k budování soudržnosti komunit" (Fischer, 2008, s. 8). Právě do prostředí komunit a komunitního vzdělávání, tedy aktivit, do nichž spadají především různé mezigenerační vzdělávací programy (oblast zájmového vzdělávání), jež vytvářejí prostor pro neformální učení a do nichž se zapojují lidé všech věkových kategorií, soustřeďujeme svoji výzkumnou pozornost. Dříve než budeme hledat potenciál českého komunitního prostředí pro mezigenerační učení, je nutná analýza zahraničních přístupů, metod a poznatků. Tato analýza pro nás znamená ve vztahu k následné kvalitativní fázi výzkumu zvyšování teoretické citlivosti, ve vztahu k následné kvantitativní fázi představuje nástroj k formulaci hypotéz, oporu pro operacionalizaci a rámec pro zobecnění. Příspěvek je přehledovým sdělením výsledků této přípravné fáze výzkumu jak v rovině věcné, tak v rovině metodologické.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.