Normalizace a její vliv na československé pracovní právo

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Právnickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

VOJÁČEK Ladislav

Rok publikování 2013
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Studie se snaží vysledovat motivaci a reálné vyznění nejdůležitějších změn pracovního práva z let 1969 až 1989. Soustřeďuje se především na tři obsáhlé novely zákoníku práce z let 1969, 1975 a 1988. První její tvůrci koncipovali podle bismarckovské metody cukru a biče (převzetí ustanovení diskriminujícího zákonného opatření č. 99/1969 Sb., umožňujícího politicky motivované čistky, ale také prodloužení dovolené a d.). Ve druhé reagovali na desetileté zkušenosti z uplatňování zákoníku práce. Třetí do pracovněprávní oblasti promítala chystanou ekonomickou reformu.
Související projekty: