Původ boha Sarápida: poklad nebo proces?

Autoři

GLOMB Tomáš

Rok publikování 2014
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Na přelomu 19. a 20. století vzbudilo téma původu boha Sarápida mezi badateli velmi živou diskuzi. Postava boha Sarápida se totiž v kulturním kontextu helénistického Egypta objevuje náhle a do 4. století př. n. l. nefiguruje v žádném nám známém mýtu. Ve 4. století př. n. l. je doloženo pouze několik zmínek. Ve 3. století př. n. l. se však bůh Sarápis stává populárním napříč helénistickým světem. Badatelé tak diskutovali o původu boha Sarápida na základě malého počtu dostupných pramenů, které si navíc v otázce původu tohoto božstva často protiřečí. Badatelé dosud nedosáhli v otázkách původu boha Sarápida definitivního konsenzu, tudíž je diskuze stále otevřená. Tento příspěvek mapuje dosavadní bádání o původu boha Sarápida a ověřuje platnost jednotlivých badatelských hypotéz.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.