Naujoji lietuviška istorika. Zenono Norkaus "Istorikos" recenzija

Název česky Nová litevská historika. Recenze knihy "Istorika" Zenonase Norkuse
Autoři

BERESNĚVIČIÚTÉ NOSÁLOVÁ Halina

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Darbai ir dienos
Citace
Obor Dějiny