Inkluze v základní škole: případová studie

Autoři

HLOUŠKOVÁ Lenka TRNKOVÁ Kateřina LAZAROVÁ Bohumíra POL Milan

Rok publikování 2014
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis V příspěvku se zaměřujeme na vedení školy jako klíčového aktéra implementace inovací a rozvoje škol, konkrétně aktéra zavádění konceptu inkluze do života škol. Na případové studii jedné základní školy ukazujeme, jakou roli na vybrané základní škole hraje koncept inkluze ve vizi vedení školy i ve sdílené vizi školy, jak vedení dané školy podporuje sdílení a naplňování představ o inkluzivním vzdělávání a jaké dopady mají představy vedení školy o inkluzivním vzdělávání na procesy plánování ve škole.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.