Psaní odborných textů. Průvodce tvorbou ročníkové práce na Ústavu pedagogických věd FF MU

Autoři

TRNKOVÁ Kateřina LOJDOVÁ Kateřina NOVOTNÝ Petr ŠEĎOVÁ Klára ŠVAŘÍČEK Roman ZOUNEK Jiří

Rok publikování 2014
Druh Učebnice
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Tento studijní text nabízí příklady dobrých studentských prací, ale také cvičení na rozvoj dovednosti psát a posuzovat odborný text. Pojednává o tom, co je a co není odborný text, jak jej strukturovat, jakým způsobem pracovat s odbornou literaturou, jak se připravit na obhajobu, jak zálohovat data. Na závěr se věnuje tématu přípravy a realizace bakalářské práce.