Intergenerational Community Learning

Název česky Mezigenerační učení v komunitě
Autoři

RABUŠICOVÁ Milada KAMANOVÁ Lenka PEVNÁ Kateřina

Rok publikování 2014
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek navazuje na dřívější projekt, jehož výsledky byly prezentovány na předcházejících konferencích ECER (Helsinky, Berlín) a jenž byl věnován mezigeneračnímu učení v rodinách. V tomto navazujícím čtyřletém projektu s názvem „Mezigenerační učení v různých sociální prostředích“ se zaměřujeme kromě učení na pracovišti a ve školním prostředí také na mezigenerační učení v prostředí komunit. Teoretickými východisky jsou pro nás dva koncepty: koncept celoživotního učení a koncept mezigeneračního učení, jež chápeme jako „postup, který si klade za cíl přivést lidi dohromady cílevědomými, vzájemně prospěšnými aktivitami, které podporují větší porozumění a respekt mezi generacemi, a mohou přispět k budování soudržnosti komunit“ (Fischer, 2008, s. 8). Právě do prostředí komunit a komunitního vzdělávání, tedy aktivit, do nichž spadají především různé mezigenerační programy, jež vytvářejí prostor pro neformální a informální učení a do nichž se zapojují lidé všech věkových kategorií, soustřeďujeme svoji výzkumnou pozornost. Provedli jsme kategorizaci různých komunitních aktivit a z hlediska tematického zaměření mezigeneračních programů jsme dospěli ke třem typům přístupů. První – kulturní – je zacílený na různé společné výtvarné a hudební aktivity, praktické umělecké dílny a poznávání umění zábavnou formou. Jedná se převážně o nabídku různých kulturních institucí. Druhým zaměřením je orientace sociální a podpůrná, která směřuje k seniorům a jejich začleňování a k rodinám a jejich podpoře při výchově dětí. Třetím okruhem je potom zaměření vzdělávací. Jedná se např. o kurzy pro seniory v základním ovládání počítače, v nichž učí žáci 2. stupně základní školy („Internet spojuje generace“). Z hlediska cílových skupin je možné hovořit také o třech typech mezigeneračních programů, kde u každého lze určit specifickou roli jednotlivé zapojené generace.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.