Ideologie, propaganda a hegemonie: poznámky ke studiu československého normalizačního komiksu

Autoři

KRAJTL Ondřej

Rok publikování 2014
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zabývá jistým terminologickým zmatením při zkoumání československého normalizačního komiksu, které nerozlišuje mezi ideologií a propagandou a samotnou ideologii chápe reduktivně - pouze jako politickou ideologii. Příspěvek se také snaží ukázat, proč je pro podobná zkoumání vhodnější Gramsciho koncept hegemonie.
Související projekty: