The significance of chronology in the Chronica of Iohannes Biclarensis

Název česky Význam chronologie v Kronice Johanna z Bíclara
Autoři

ŠIMORDOVÁ Silvie

Rok publikování 2014
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis V první části své příspěvku jsem stručně hovořila o literárním žánru kroniky v pozdní antice a jejích základních charakteristikách. Zvláště jsem se zajímala o chronologické aspekty těchto textů. V druhé části jsem představila zvoleného autora - Johanna z Bíclara. Žil v 6. a 7. století ve Vizigótském království na Pyrenejském poloostrově a jeho jediné dochované dílo, Chronica, je jedinečným pramenem pro neklidné období panování Leovigilda a Rekkareda na konci 6. století. Ve třetí části jsem se zaměřila na význam chronologie v jeho díle, prezentovala jsem analýzu všech použitých datovacích formulí a v závěru jsem na příkladech ukázala, jak se měnila jeho perspektiva v průběhu kroniky.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.