Inclusion in Education for Students with Special Educational Needs from the Perspective of Research

Název česky Inkluze ve vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z pohledu výzkumu
Autoři

BARTOŇOVÁ Miroslava VÍTKOVÁ Marie VRUBEL Martin

Rok publikování 2014
Druh Odborná kniha
Citace
Popis V odborné knize je prezentována část z výzkumu podpořeného mezioborovým výzkumným projektem MUNI/M/0012/2013 Inkluze ve škole jako interdisciplinární problém. Východiska, podmínky a strategie realizace a s finanční podporou Institucionálního plánu rozvoje PdF MU. Hlavním výzkumným prostředím jsou běžné základní školy realizující inkluzivní vyučování, ve kterém se v heterogenních skupinách vzdělávají i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Náš pohled je zaměřen jak na žáky, tak jejich učitele a rodiče. Celý text je proložen výzkumnými šetřeními podávajícími analýzy a nová zjištění v kontextu inkluzivního vzdělávání ve srovnání se zahraničními přístupy. V poslední kapitole je prezentovaný výzkumný projekt zaměřený na komparaci postojů managementu škol k facilitátorům inkluzivního vzdělávání žáků se zrakovým postižením.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.