Master Claretus’ Early Didactic Writings on Medicine

Varování

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod pracoviště Centrum jazykového vzdělávání. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Název česky Rané didaktické spisy Mistra Klareta s lékařskou tématikou
Autoři

ŠVANDA Libor

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Centrum jazykového vzdělávání

Citace
Popis Bartoloměj z Chlumce, zvaný Klaret, je známý jako autor nejstarších latinsko-českých slovníků. Velikost jeho slovníkového díla a jeho význam pro českou a obecně slovanskou lexikografii zastiňuje Klareta jako autora dalších spisů, mimo jiné i dvou latinských didaktických básní s lékařskou tématikou: Medicaminaria, jehož tématem je zdravý způsob života, péče o zdraví, léky a léčba, a Complexionaria, který pojednává o čtyřech lidských complexiones (temperamentech). V příspěvku jsou představeny oba Klaretovy texty s lékařskou tématikou jako příklad středověkých učebních textů a je poukázáno na některé jejich formální a obsahové aspekty. Byť podobných veršovaných učebních textů, jako jsou Medicaminarus a Complexionarius, vznikla ve stejném období v Evropě řada, v českém prostředí se jich mnoho nedochovalo a obě Klaretova díla tak poskytují cenný vhled do některých oblastí medicíny v Čechách poloviny 14. století.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.