Výběrová bibliografie prací k pronikání římského práva v Čechách a na Moravě do roku 1620

Autoři

ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ Lenka

Rok publikování 2015
Druh Účelové publikace
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Cílem této výběrové bibliografie je představit práce, které reflektují problematiku pronikání římského práva v českých zemích. Bibliografie je zaměřena na období středověku a raného novověku (do r. 1620). Autorka jednotlivé publikace subsumovala do šesti kapitol. První kapitola obsahuje oborové bibliografie a přehledy bádání. Pozornost byla nicméně věnována také biografiím a zprávám o výzkumné činnosti zainteresovaných badatelů. Druhá kapitola je věnována publikacím, které primárně sledují otázku pronikání římského práva a římsko-kanonického procesu do českého právního vývoje. Následující kapitola se zaměřuje na vlivy římského práva v právní kultuře českých zemí, na právní vědu a vzdělávání právníků. Čtvrtá kapitola zahrnuje práce týkající se římskoprávních rozborů vybraných institutů domácího práva. Předposlední kapitola obsahuje práce z oboru kodikologie a diplomatiky (listinná praxe). Závěrečná kapitola je nejrozsáhlejší a soustřeďuje práce týkající se římskoprávních vlivů v jednotlivých právních památkách.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.