Czech Numerals in a Phrasal Spell Out Model

Název česky České číslovky v modelu s frazálním spell-outem
Autoři

CAHA Pavel

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis V přednášce zkoumám hypotézu, že číslovky jsou speciální lexikální jednotkou, která odpovídá celé syntaktické frázi. Tato fráze obsahuje jak jmenný terminál, tak další terminál, kde je kódována přesná kvantita.
Související projekty: