Příspěvek k mobilitě v kamnářském řemesle

Autoři

LOSKOTOVÁ Irena HLOŽEK Martin

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek interpretuje výsledky petroarcheologických analýz analogických nálezů středověkých komorových kachlů z brněnského hradního i městského prostoru a boleradického hradu v historickém kontextu kamnářské výroby a distribuce finálních výrobků.
Související projekty: