The Academic Career of the Historian and Archivist Bertold Bretholz

Logo poskytovatele
Název česky Akademická kariéra historika a archiváře Bertolda Bretholze
Autoři

STOKLÁSKOVÁ Zdeňka

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Judaica Bohemiae
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www
Obor Dějiny
Klíčová slova Bertold Bretholz; Judaica; Bohemian Lands; Monumenta Germaniae Historica; Academic Career; University of Berlin; Moravian provincial Archives in Brno; Institut für Österreichische Geschichtsforschung in Vienna
Popis Vědecké dílo historika Bertolda Bretholze je v českém historickém povědomí vnímáno rozporuplně. Zatímco některým jeho jméno nic neříká, část zasvěcených si váží jeho dodnes nepřekonané edice Kosmovy kroniky. Pro některé je tento moravský archivář znám zejména díky své „Kontinuální teorii“ a pokládají jej za vyhraněného představitele německého nacionalismu na Moravě. Jiní jej znají jako autora edicí pramenů k dějinám židů na Moravě. Studie je pokusem o nástin vědecké kariéry této rozporuplné osobnosti, jejíž osudy personifikují spletitost národnostních poměrů na Moravě: zrozením Žid, národností Němec, duší Moravan. Pozornost bude věnována zejména vlivu jeho židovského původu na jeho vědeckou kariéru, která začala v posledních letech Rakouska-Uherska a završila se v době I. Československé republiky.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.