Jan Evangelista Purkyně, Lehrer, Gelehrte und Mensch in Breslau (1823-1849)

Logo poskytovatele
Název česky Jan Evangelista Purkyně, učitel, vědec a člověk ve Vratislavi (1823-1849)
Autoři

STOKLÁSKOVÁ Zdeňka

Rok publikování 2015
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Zhodnocení významu a odkazu Jana Evangelisty Purkyně (17. 12. 1787 – 28. 7. 1869) se v průběhu historického vývoje za různých režimů nezměnilo. Důvod spočívá v jeho osobnosti, jeho neúnavném mnohostranném bádání, jež položilo základy různých oborů, jeho vitalitě, jeho skromnosti a humanismu, které byly nadčasové a apolitické. Tyto skutečnosti se staly důvodem, proč byl zahrnut mezi osobnosti světového významu (UNESCO světové kulturní dědictví). Těžiště stati spočívá v životním úseku, který prožil významný lékař ve Vratislavi. Vratislavská perioda se stala z profesionálního i soukromého hlediska nejlepším obdobím jeho života: podařilo se mu získat řádnou profesuru na starobylé univerzitě a založit rodinu. Ne méně významnou se do budoucna stalo užívání slovanské lékařské terminologie, kterou uplatňoval ve své výuce pro studenty slovanské řeči. Tato okolnost mu dovolila po svém povolání na Karlo-Ferdinandovu univerzitu v Praze v roce 1849 jako jednomu z prvních profesorů, prakticky uplatnit tehdy vpravdě revoluční zákon, totiž pronášet odborné přednášky v češtině.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.