Nakladatelé, umělci a styly. Nakladatelské vazby jako předmět uměleckohistorického zájmu?

Autoři

URBÁNKOVÁ Lucie

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Opuscula historiae artium
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www Digitální knihovna FF MU
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Klíčová slova publisher binding; book culture; speaking binding; Leipzig binding; 19th century; historicism; Art Nouveau
Popis Předkládaná studie se zabývá otázkou nakladatelských vazeb zejména 2. poloviny 19. století coby předmětu uměleckohistorického zájmu. Pokouší se o zmapování dosavadních názorů, týkajících se dané problematiky a o předložení nových dokladů a interpretací. Nakladatelská vazba, tedy vazba, používaná obvykle na celý náklad knihy, byla a mnohdy stále je vnímána jako pouhý průmyslový výrobek a nikoli jako ekvivalentní varianta volné umělecké činnosti. Dosud se jí v českém prostředí věnovalo, ve srovnání s ruční či historickou vazbou, málo pozornosti. Na základě hlubšího průzkumu lze však tento typ vazby, vyráběný ve velkých nakladatelstvích v 19. a na počátku 20. století, zařadit mezi významné dokumenty duchovní, umělecké, kulturní, industriální a sociální historie. Z pohledu historika umění jsou nakladatelské knižní vazby zajímavou a ve své mnohotvárnosti bohatou oblastí, která dokumentuje proměnu, v podstatě zápas ručně vyráběných a umělecky dekorovaných knih s výrobou strojovou. Industriální nakladatelské vazby v sobě zahrnují jak zrod moderního designu, tak doklad činnosti umělecké i spolupráce knihařské a nakladatelské, která představovala spojení mezi tradičním řemeslem a moderním uměleckým ztvárněním. Dílčí závěry jsou pak ilustrovány konkrétními příklady.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.