Bournův mýtus: akční film pohybu

Autoři

KOKEŠ Radomír D.

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Iluminace
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www Elektronická verze článku, jež byla veřejně zpřístupněna časopisem Iluminace
Obor Písemnictví, mas-media, audiovize
Klíčová slova film analysis; film history; action cinema; film narration; film trilogy; film sequel; Hollywood; proces of storytelling
Popis Analytická studie „Bournův mýtus: akční film pohybu“ prokazuje, pomocí jakých postupů a dostředivých taktik proces vyprávění Bournova mýtu přehledně a srozumitelně vede diváckou pozornost navzdory členitosti sítě poskytovaných informací a rychlosti jejich poskytování. Využívá k tomu soustavně vnitřní logiku rozdělení na čtyři bloky, kdy sice motivy prvního umožňují rozvíjení druhého a třetího, ale navracejí se až ve čtvrtém. Každý z bloků přitom zapojuje odlišný model práce s informacemi a odlišný kompoziční postup, díky čemuž se hektický systém díla únavně neopakuje, nýbrž postupně spirálovitě rozvíjí. Na pozadí špionážních her, ostrých akčních střetů a cestování po celém světě nakonec při srovnání začátku a konce snímek nenápadně dospěje k veskrze intimnímu motivu vnitřního smíření hrdiny. Řídícím konstrukčním principem systému díla jako celku přitom zůstává úsilí o zpřítomňování zprostředkovávaných informací i probíhající akce. Vysvětlené systémové rysy Bournova mýtu byly v závěru studie vztaženy k třem obecnějším rámcům. Zaprvé se je vysvětlen vztah k celé bournovské trilogii, kdy každý další její film promyšleně rozvíjí postupy toho předchozího. Zadruhé je Bournův mýtus podchycen na pozadí estetických norem akčního filmu z let 2002-2008, vůči nimž se bournovská trilogie jeví být narativně i stylisticky progresivní. A nakonec, zatřetí, jsou rozebírané vlastnosti Bournova mýtu vztaženy k analyticky vypozorované tradici tzv. akčních filmů pohybu, jež se podle argumentace této studie rozvíjí přinejmenším od třicátých let minulého století a vůči níž se bournovská trilogie spíše než jako radikálně revoluční ukazuje být především promyšleně evoluční.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.