Ulicemi jazyka : využití lingvistické etnografie při práci s daty

Logo poskytovatele
Autoři

ŠALAMOUNOVÁ Zuzana

Rok publikování 2015
Druh Uspořádání workshopu
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Workshop si klade za cíl nastínit, co je to lingvistická etnografie, a představit, jakým způsobem lze tento přístup uplatnit při práci s datovým materiálem. V rámci teoretického uvedení budou studenti seznámeni s tím, na jakých teoretických východiscích lingvistická etnografie stojí a jakým způsobem z nich čerpá. Poté již budou na konkrétních datových transkriptech sami zkoušet, jak postupy lingvistické etnografie využít, a to na úrovni makro-analýzy, kdy je nutné pracovat s obsáhlým datovým materiálem, i na úrovni mikro-analýzy, kdy bude pozornost věnována jednotlivým interakcím. Závěrem se společně pokusíme identifikovat klíčové pravidelnosti v uplatňování jazyka v datovém materiálu a navrhnout možné směry jejich interpretace.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.