Mluva Čechů v cizině

Autoři

VOJTOVÁ Jarmila

Rok publikování 2016
Druh Článek ve sborníku
Konference Přednášky a besedy z XLIX. běhu LŠSS
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova contact linguistics; dialectology; language minority
Popis Příspěvek podává základní přehled o jednotlivých českých menšinách ve světě a o výsledcích dosavadních bádání v této oblasti. Studium jazyka těchto minorit tvoří nedílnou součást poznání vývoje češtiny. Hlavní pozornost je věnována popisu a rozboru mluvy jedné z těchto menšin, a to mluvy vídeňských Čechů. Výzkum mluvy vídeňských Čechů v letech 1993 až 1997 přinesl informace o soudobém stavu mluvy Vídeňanů mluvících česky a zároveň postihl vývojové tendence v jejich jazyce. Pozornost byla také věnována jazyku českého vídeňského tisku. Výsledky bádání byly publikovány v knize U nás ve Vídni (1999).