Náboženstvo a prosocialita: Experimentálna evidencia z ostrova Maurícius

Logo poskytovatele
Autoři

MAŇO Peter

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Vzťah medzi náboženstvom a sociálnym správaním je dlhodobo predmetom akademického záujmu. V multi-etnickom a nábožensky diferencovanom prostredí ostrova Maurícius sme v dvoch nezávislých experimentoch sledovali najprv dopad viery v moralizujúce božstvá na prosociálne správanie respondentov a následne to, či sa rovnaký efekt za podobných podmienok dá dosiahnuť aj u členov inej náboženskej kongregácie. V prvom prípade sme zistili, že u našej vzorky hinduistov sú špecifické aspekty náboženskej viery (vzťahujúce sa k moralizujúcim božstvám) a praktík (participácia na veľmi intenzívnych rituáloch) signifikantným prediktorom prosociálneho správania. V druhom prípade sa nám daný efekt potvrdil aj v prípade kresťanov prostredníctvom merania dobrovoľlných peňažných príspevkov v experimente, ktorý sa odohrával v kostole, hinduistickom chráme a v neutrálnom prostredí reštaurácie. Tieto výsledky prispievajú k lepšiemu porozumeniu náboženskej prosociality a evolúcii morálky.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.