Teoretický koncept "individualismus - kolektivismus" a jeho meze v interkulturním výzkumu

Autoři

ČENĚK Jiří

Rok publikování 2016
Druh Článek ve sborníku
Konference Sociální procesy a osobnost 2015 : otázky a výzvy (sborník příspěvků)
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://www.spao.eu/files/spo-proceedings15.pdf
Obor Psychologie
Klíčová slova individualism; collectivism; cultural; dimensions; identity
Popis Dimenze kultury jsou jednou z nejčastěji citovaných teorií v interkulturním výzkumu. Interkulturní psychologie – disciplína, jejíž definicí je porovnávání kultur – využívá dimenze kultury jako referenčního rámce pro komparaci kultur, jejich psychologických podobností a odlišností. Koncept individualismu-kolektivismu mezi těmito dimenzemi zaujímá prominentní postavení, je v rámci disciplíny nejčastěji teoreticky i empiricky zpracováván. Přesto a možná právě proto je tento koncept obestřen řadou mýtů a nepřesností. Limity jeho využitelnosti v empirickém výzkumu jsou jak metodologické povahy, tak v samotném teoretickém ukotvení tohoto konceptu. Přesnější teoretické vymezení, tvorbu a validaci nástrojů pro měření individualismukolektivismu chápeme jako jeden ze zásadních předpokladů pro rozvoj interkulturního výzkumu ve středoevropském prostoru.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.