Příspěvek k mobilitě v kamnářském řemesle

Autoři

LOSKOTOVÁ Irena HLOŽEK Martin

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Archaeologia historica
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www Digitální knihovna FF MU
Doi http://dx.doi.org/10.5817/AH2016-2-23
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Klíčová slova stove tiles; petro-archaeological analyses; Middle Ages
Popis Příspěvek interpretuje výsledky petroarcheologických analýz analogických nálezů středověkých komorových kachlů z brněnského hradního i městského prostoru, městišť v Boskovicích a Pohořelicích a z boleradického hradu v historickém kontextu kamnářské výroby a distribuce finálních výrobků.
Související projekty: