Toponyma jako kulturní hodnota a zdroj inspirace

Autoři

PLESKALOVÁ Jana

Rok publikování 2016
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis V první části kapitoly je sledována výpovědní hodnota toponym z hlediska vývoje češtiny a společnosti, která je užívá. V druhé části kapitoly jsou představena toponyma jako kulturní hodnota citlivě reagující na proměny krajiny i dané společnosti, v jejichž rámci krystalizuje živá toponymie a tvoří součást jazykové krajiny. V třetí části kapitoly je věnována pozornost předpokladům úspěšného výzkumu toponym.
Související projekty: