Recenze: Jozef Bujna, Václav Furmánek, Egon Wiedermann (Zost.): Staré Slovensko 1. Archeológia ako historická veda. Archaeologica Slovaca Monographiae. Instituti Archaeologici Nitriensis. Academiae Scientiarum Slovacae. Staslo, Tomus 1. Nitra 2013. 244 stran. ISBN 978-80-89315-44-4

Autoři

KLONTZA Věra

Rok publikování 2016
Druh Recenze
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Jedná se o podrobnou recenzi práce kolektivu slovenských autorů pod vedením V. Furmánka a M. Ruttkaye: Staré Slovensko 1. Archeológia ako historická veda. Recenze je částečně koncipována jako esej a to tehdy, nabízí-li současná archeologie více metodologických přístupů k dané problematice.
Související projekty: