Aktuálnost pojetí Soziale welt mezi Nebenmenschen a Mitmenschen v díle Alfreda Schütze

Autoři

ŠTĚPÁNEK Daniel

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Alfred Schütz se inspirací v díle Edmunda Husserla pokusil vytvořit vlastní teoretický přístup ke společnosti, jejím podobám a vývoji, stejně jako k člověku a problematice lidství v jejím rámci. Tento přístup v sobě obsahuje jak metodologii fenomenlogickou, tak metodologii sociologickou. Zvláště pak s ohledem na Schützovu inspiraci v kritice technologizace společnosti frankfurtskou školou se jeho přístup jeví nadčasovým. A to především v současnosti, která je svou prostoupeností všudypřítomných technologií silně a hluboce ovlivněna v možnosti vytváření a utváření vzájemnosti mezi lidmi. Tento příspěvek si klade za cíl interpretovat problematiku technologizace vztahu k druhému člověku, a na základě Schützova rozlišení mezi nebenmenschen a mitmenschen ozřejmit, v jakém postoji k druhým se současný člověk nachází a jaké z toho plynou důsledky pro jeho ochotu angažovat se na utváření společnosti obecně, a koexistence zvláště.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.