Duševní a tělesné zdraví ve vztahu ke zdraví podporujícímu chování a sociální opoře

Autoři

SLEZÁČKOVÁ Alena PUČELÍKOVÁ Alena

Rok publikování 2016
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Studie reaguje na aktuální trendy propojující témata pozitivní psychologie a psychologie zdraví. Hlavním cílem bylo prozkoumat vzájemné souvislosti duševního zdraví, zdraví podporujícího chování, míry zdravotních stesků a sociální opory. Výzkumný soubor se skládal ze 1363 českých respondentů (68% žen, 32% mužů, věk 20 až 65 let). Použity byly metody Škála duševního zdraví MHC-SF, Škála zdraví podporujícího chování, Inventář zdravotních stesků a Škála sociální opory. Online sběr dat probíhal v r. 2014-2015, pro analýzu dat byl použit program SPSS. Zjištěny byly významné vztahy mezi celkovým duševním zdravím a četností subjektivně hodnocených zdravotních stesků (r = -0,277; p < 0,001). Nejtěsnější vztah k tělesnému zdraví vykazovala emocionální dimenze duševního zdraví (r = -0,31; p < 0,001). Korelační analýza odhalila významné souvislosti (p <0,001) mezi mírou zdravotních stesků a faktory se zdravím souvisejícího chování Duševní hygiena (r = -0,367) a Pravidelný režim (r = -0,218). Pozitivní signifikantní vztah (r = 0,39; p < 0,001) byl nalezen také mezi duševním zdravím a sociální oporou. Z vývojového pohledu byly prokázány rozdíly v míře duševního zdraví a faktorech zdravého chování napříč věkovými skupinami. Výsledky v souladu s celostním přístupem upozorňují na význam pozitivní emocionality, duševní hygieny a sociální opory pro úroveň fyzického i duševního zdraví.Studie vznikla v rámci projektu Chování zdraví podporující a zdraví ohrožující: determinanty, modely, konsekvence (GA ČR 13 -198085 S, 2013 – 2016).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.