Some remarks on the linguistic peculiarities and vocabulary of the Latin tabellae defixionum

Název česky Poznámky k jazykovým zvláštnostem a slovní zásobě latinských defixí
Autoři

URBANOVÁ Daniela

Rok publikování 2017
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Při interpretaci defixí, je třeba brát v úvahu nejen vývoj lidové latiny a syntaktická pravidla, ale také speciální pravidla, která platí pro realizaci magického rituálu, stejně jako vzdělání autora. Všechny tyto faktory, které si navzájem často protiřečí mohou zároveň ovlivnit výslednou podobu textu kletby. Co se týče dokladů subst. nomen na defixích – je doloženo jak s významem “jméno”, tak také “osoba”. S významem jméno odkazuje k bohům i lidem převážně pisateli známým. Může znamenat “osoba” odkazuje-li k lidem známým i neznámým. Objevuje se s významem “jméno” nebo “osoba” v textech ovlivněných právním jazykem i v případě, že jde o neznámého zloděje nomen furis. V kombinaci s genitivem vlastního jména jde pravděpodobně o nepochopení proklínacího návodu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.