Neolitické a eneolitické osídlení Neslovicka (okres Brno-venkov)

Autoři

HÁJEK Zdeněk BARTÍK Jaroslav ČEREVKOVÁ Alžběta KOUBKOVÁ Hana

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Praehistorica
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Klíčová slova South Moravia; Neolithic; Aeneolithic; polished stone industry
Popis Členitý reliéf Neslovicka, poměrně hustá síť vodních toků a blízké zdroje kvalitních surovin zřejmě představovaly vhodné podmínky pro osídlení již v období starší a především pak mladší doby kamenné, jak ostatně dokládá množství nálezů a lokalit v sousedních oblastech Ivančicka a Oslavanska. Hlavním účelem studie je podat přehled neolitického a eneolitického osídlení v okolí Neslovic a přispět tak novými daty k poznání pestré mozaiky vývoje neolitické společnosti v oblasti jižní Moravy.
Související projekty: