Quo vadis, philologia?

Autoři

KREJČOVÁ Elena KREJČÍ Pavel

Rok publikování 2017
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Cílem publikace je představit z nejrůznějších úhlů problematiku výuky jihoslovanských jazyků, tj. slovinštiny, chorvatštiny, srbštiny, makedonštiny a bulharštiny, která spadá do širší sféry studia tzv. „malých“ filologií. Uvedená problematika je nahlížena z více hledisek – především však z organizačního, pedagogicko-metodologického a translatologického. Autoři si kladou otázky, kde se nacházejí současná filologická studia o jihoslovanských jazycích (úvodní texty přibližují mj. vývoj jednotlivých jihoslovanských filologií na FF MU od jejich vzniku po současnost), jaké jsou problémy, s nimiž se potýkají, jaký je stav dnešních univerzitních jihoslovanských filologií (především tam, kde oba autoři působí – na Masarykově univerzitě v Brně) a snaží se předpovědět, jakým směrem se nejspíš bude výuka inovovat a vyvíjet.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.