Jen doufat nestačí: Vztah naděje ke zdraví a ke zdraví podporujícímu chování

Autoři

SLEZÁČKOVÁ Alena VÉMOLOVÁ Jana

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Studie vychází z aktuálních poznatků psychologie zdraví a pozitivní psychologie a doplňuje je o vývojový pohled na vztahy mezi nadějí (vymezenou v souladu s kognitivní teorií naděje Snydera), zdravím a zdraví podporujícím chováním. Cílem bylo ověřit souvislosti naděje, fyzického a duševního zdraví a zdraví podporujícího chování a odhalit jejich změny v závislosti na věku respondentů. Výzkumný soubor tvořilo 1634 osob ve věku 15 až 93 let (M = 34,6; sd = 16,2). Pro sběr dat byly použity Škála naděje, Škála duševního zdraví, Škála zdraví podporujícího chování a Inventář zdravotních stesků. Pro analýzu dat byl použit program SPSS. Výsledky odhalily vzájemné souvislosti mezi mírou naděje, duševního zdraví, zdravotních stesků a faktory zdraví podporujícího chování. Osoby s vyšší mírou naděje více pečují o své zdraví, uvádějí méně zdravotních stesků a vyšší úroveň duševního zdraví. Mezi duševním zdravím a zdraví podporujícím chováním byl nalezen středně těsný vztah. Z vývojového pohledu byly prokázány rozdíly v míře sledovaných proměnných mezi věkovými skupinami. Výsledky práce potvrzují důležitost podpory naděje pro prevenci zdravotních obtíží a posílení zdraví podporujícího chování. Studie vznikla v rámci projektu Chování zdraví podporující a zdraví ohrožující: determinanty, modely, konsekvence (GA ČR 13-198085 S, 2013-2016).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.