Staatsangehörigkeit und Nationszugehörigkeit

Název česky Státní příslušnost a příslušnost k národu
Autoři

HUSÁK Petr

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zabývá textem Dietera Gosewinkela, konkrétně studií s názvem „Staatsangehörigkeit und Nationszugehörigkeit in Europa während des 19. und 20. Jahrhunderts.“ (in: Gestrich, Andreas/Raphael, Lutz (Hg.): Inklusion/Exklusion. Studien zu Fremdheit und Armut von der Antike bis zur Gegenwart. Frankfurt am Main 2008, 207-229). Autor příspěvku se zaměřuje na metodologický přístup, který Dieter Gosewinkel ve svém textu použil, na terminologii a především na téma souvislosti mezi pojetím národa a státní příslušnosti.
Související projekty: