Lexicography and Natural Language Processing

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Fakultu informatiky. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Název česky Lexikografie a zpracování přirozeného jazyka
Autoři

HORÁK Aleš RAMBOUSEK Adam

Rok publikování 2017
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta informatiky

Citace
Popis Kapitola představuje návaznosti mezi lexikografií a zpracováním přirozeného jazyka v obou směrech. V první části popisuje, jak lexikografická práce využívá techniky NLP, např. desambiguace významu, sémantické podobnostní metriky, rozpoznání jmenných entit, extrakce relací nebo hledání příkladů v korpusu. V druhé části intenzivní využívání lexikografických dat v technologiích jazykového inženýrství, v podobě obecných slovníků nebo encyklopedií a také specializovaných lexikonů, ontologií a lexikografických databází.
Související projekty: