Vyhnanství jako trest za zločiny proti římskému státu

Autoři

MELOUNOVÁ Markéta

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Přednáška se zabývala problematikou vyhnanství v římském právu se zvláštním zřetelem k protistátním zločinům. Pojednáno bylo o přeměně interdikce z administrativního opatření postihujícího osoby dobrovolně odešedší do exilu za republiky v zákonný trest (nejspíše poprvé v zákonech C. Iulia Caesara, včetně lex Iulia maiestatis). Dále byla pozornost věnována konstituování dvou forem vyhnanství na začátku principátu, lehčí (relegatio) a těžší formy (aquae et ignis interdictio/exilium/deportatio), otázce jejich možných republikánských vzorů a problematické terminologii v pramenech. Konečně byly představeny nejprůkaznější doklady těžšího vyhnanství jako trestu za protistátní zločiny z narativních pramenů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.