Vybraná překladová díla období středověku a raného novověku z českého prostředí a jejich překladová specifika

Autoři

BROM Vlastimil

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis V příspěvku jsou představena vybraná díla středověkého a raně novověkého písemnictví se vztahem k prostoru českých zemí dokládající mimo jiné různé přístupy k práci s jinojazyčnými prameny či přímými překladovými předlohami. Zahrnuta budou díla různých žánrů, resp. textových druhů (mj. duchovní a světská lyrika, dvorská rytířská literatura, Bible, didaktické moralizující texty, historiografická díla různých zaměření a období). Zvolený textový materiál zahrnuje nejběžnější užívané jazyky v českých zemích dotyčného období – češtinu, latinu a němčinu – v příslušných jazykověhistorických epochách. V ilustrativním průřezu budou představeny charakteristické okruhy překladové činnosti v širším smyslu ve starších obdobích, vyvíjející se akcenty a tomu odpovídající proměny překladatelských přístupů, jak se projevují v materiálu pravděpodobně vzniklém či recipovaném na našem území. Širší rámec pro reflexi sledovaných tendencí tvoří naopak v podstatě konstantní základní funkce překladu spočívající ve zprostředkování textů a idejí mezi různými jazykovými společenstvími a kulturními okruhy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.