Versuch über Fukač

Autoři

ŠTĚDROŇ Miloš

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Musicologica Brunensia
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www Digitální knihovna FF MU
Doi http://dx.doi.org/10.5817/MB2017-2-2
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Klíčová slova Jiří Fukač; Brno; musicology; music history; music sociology; lexicography
Popis Text je věnován přední osobnosti brněnské muzikologické školy, Jiřímu Fukačovi (1936-2002). Cílem je zachytit tuto muzikologickou osobnost v její komplexnosti, především skrze důležité kontexty a jeho muzikologické dílo. Studie pojednává o Fukačově významu na poli hudební vědy a snaží se zachytit všechny důležité oblasti, do kterých Fukač za svého života zasáhl.
Související projekty: