Sociologický výzkum

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

FRANCOVÁ Jana ROZBOŘIL Blahoslav NOVÁKOVÁ Radka OBRŠLIKOVÁ Petra

Druh Původní umělecké práce
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Umělecký projekt na pomezí mezi performance a happeningem. Název sociologický výzkum implikuje snahu zjistit míru stereotypů, která se nachází v percepci studentů jako kolegů. Zkoumaným vzorkem byly studenti MU, a to jak v roli zkoumané osoby, tak v roli výzkumného vzorku. Během akce byly promítány záznamy 90 účastníků experimentu, které příchozí identifikovali v rámci devíti fakult MU: právnické, lékařské, přírodovědecké, filosofické, pedagogické, ekonomicko-správní, informatiky a sportovních studií a sociálních studií.
Související projekty: