Násilí mezi přemyslovskými knížaty

Autoři

LUŇÁKOVÁ Ludmila

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Časopis matice moravské
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Dějiny
Klíčová slova ducal Bohemia; Přemyslids; violence; holy days
Popis Studie se zamýšlí nad tím, zda je oprávněný obecně rozšířený pohled na přemyslovská knížata, jako na muže, kteří se neštítili sáhnout na život svých příbuzných či je mrzačit. Do popředí se tak dostává otázka, jaké normy chování byly závazné pro členy vládnoucího rodu při bojích o stolec, nebo přesněji, jaký obraz o normách chování mezi Přemyslovci nám zachovaly samy prameny. Další otázkou pak je, jak bylo případné násilí vůči členům přemyslovského rodu odůvodňováno či ospravedlňováno a také zda bylo propojováno se svátečními dny.
Související projekty: