Svět brněnské buržoazie mezi Löw-Beer a Tugendhat

Autoři

TRČÁLKOVÁ Magdaléna

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Museologica Brunensia
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Klíčová slova museum review; Löw-Beer; permanent exhibition; villa; museum
Popis Muzejní kritika popisuje stálou expozici „Svět brněnské buržoazie mezi Löw-Beer a Tugendhat, která je umístěna ve vile Löw-Beer v Brně. Hodnocen je zde obsah a forma jednotlivých místností památkově chráněné vily. Důraz je kladen na výběr prezentovaných témat a jejich reprezentaci autentickými předměty. V závěru textu je zmíněna návaznost expozice na sousedící vilu Tugendhat.
Související projekty: