Spony z germánského sídliště v Hrubé Vrbce „Za Bařinou“

Autoři

ĎUGA Martin VACHŮTOVÁ Dagmar ZEMAN Tomáš

Rok publikování 2017
Druh Článek ve sborníku
Konference Římské a germánské spony ve střední Evropě (Archeologie barbarů 2012)
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Klíčová slova brooches; Roman period; settlement; systematic survey of topsoil; enamel; penannular brooch with enamelled discs; Hrubá Vrbka; Moravia
Popis Na polykulturním nalezišti v Hrubé Vrbce v poloze „Za Bařinou“ se v průběhu 7 let (do r. 2012) podařilo systematickou prospekcí shromáždit více než 60 spon. Nejpřekvapivější nález představuje podkovovitá spona zdobené emailem, kterou je obvykle nacházena v oblasti SV našeho území (od Mazovska po střední Podněpří a Povolží) a v oblasti střední Evropy je výskyt těchto spon velmi vzácný. I když se při zjišťovacích výzkumech v Hrubé Vrbce podařilo prozkoumat několik desítek zahloubených objektů ani v jednom případě se v tomto kontextu sponu nalézt nepodařilo. Bylo zde tedy prokázáno, že největší množství této skupiny artefaktů se nachází v nadložní kulturní vrstvě, která je většinou opakovaně narušována intenzivní zemědělskou činností. Díky intenzivnímu zemědělskému využití většiny půdy, silné erozi a mnohdy archeologicky neevidovanému působení hledačů představují spony velmi ohroženou a rychle mizející skupinu památek hmotné kultury doby římské ve střední Evropě a nepochybně si zaslouží naši pozornost a další zájem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.