The influence of principals on the hidden curriculum of induction

Název česky Vliv ředitelů na skryté kurikulum indukce
Autoři

BRÜCKNEROVÁ Karla NOVOTNÝ Petr

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Educational Management Administration & Leadership
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1741143217745878
Doi http://dx.doi.org/10.1177/1741143217745878
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova Principals; induction; hidden curriculum; novice teacher; mentor
Popis Cílem studie je popsat vliv ředitelů na skryté kurikulum indukce (SKI). Naše závěry jsou založeny na srovnání dvou případových studií základních škol v České republice, jejichž ředitelé mají rozdílný přístup k vedení a řízení indukce. Analýza dat vede k závěru, že ředitelé utvářejí SKI skrze výběr uvádějících učitelů, řízení a tvorbu explicitního kurikula indukce, vytváření sociálního kontextu školy a skrze evaluaci indukce. Výsledné SKI je utvářeno skrze specifické podoby těchto vlivů a jeho specifické obsahy se týkají smyslu indukce, profesního rozvoje, školního kontextu a ředitelů samotných.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.