Kurikulum tělesné výchovy a profesní příprava učitelů

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

MUŽÍK Vladislav HABRDLOVÁ Martina KOUŘILOVÁ Iva LUPAČ Michal

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Přednáška představila dílčí výsledky výzkumu kurikula tělesné výchovy a poukázala na vztah kurikula k profesní přípravě učitelů. Autoři poukázali na potřebu kongruence mezi vstupními faktory vzdělávání, procesy vzdělávání a výstupy vzdělávání. Zdůraznili, že kongruence ve vzdělávání je předpokladem validního posuzování kvality vzdělávání. Kongruenci ve vzdělávání by měla odpovídat i příprava učitelů tělesné výchovy.
Související projekty: