Dialektika dějinnosti Vyššího : Hejdánek vs. Hegel

Autoři

ŠTĚPÁNEK Daniel

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj ERGOT - Revue pro filosofii a společenské vědy
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://ergotsite.files.wordpress.com/2018/08/ergot-04-evropa-2-20182.pdf
Klíčová slova Hejdánek; Hegel; Subjectivity; History; Intersubjectivity
Popis Evropa je reflektovatelná jako prostor pokusů o prezentaci idejí, utvářejících její dějiny. Dokonce je možné říci, že sama je dějinami svých intelektuálních dějin. Jeden z vážných a systematických pokusů o vyložení jejích dějin provedl Hegel. Jeho koncept absolutní racionalizace subjektivity se však ve 20. století ukázal jako nedostatečný, a to právě pro svou absolutnost, vnímanou jako uzavřenost. Vznikaly tak pokusy o nový výklad subjektivity, mezi kterými je možné nalézt i Ladislava Hejdánka. Jedním z autorů, u kterých se Hejdánek při vytváření své méontologie inspiroval, byl také Hegel. Důraz, jaký právě Hegel kladl na pohyb a změnu, považuje Hejdánek za významný, téměř až přelomový krok v přechodu k filosofii 20. století. A zvláště pro podobu Hejdánkovy vlastní filosofie jsou některé aspekty Hegelova myšlení důležité. Cílem tohoto příspěvku proto je vyzdvihnout tyto aspekty a reflektovat důvody, pro které Hejdánek zastává vůči Hegelovi jednou kladný, jednou záporný postoj.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.