Slovosled staročeských pronominálních enklitik závislých na VF ve staročeské bibli 1. redakce

Autoři

KOSEK Pavel ČECH Radek NAVRÁTILOVÁ Olga

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Slavia : časopis pro slovanskou filologii
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Klíčová slova staročeské bible; enklitika; vývoj češtiny; historická syntax
Popis Studie se zabývá krátkými zájmennými formami, které mají v nové češtině status tzv. stálých příklonek (enklitik tantum): mi, ti, si, sě, tě, ho, mu. Výklad vychází z rozboru jazykového materiálu získaného z vybraných knih nejstaršího úplného českého překladu bible, vzniklého ve 2. pol. 14. stol. První část studie je věnována frekvenci krátkých forem ho, mu (které vznikly z dvojslabičných tvarů jeho > jho > ho, jemu > jmu > mu). Druhá část je zaměřena na slovosledné vlastnosti zkoumaných zájmenných forem, které jsou závislé na určitém slovese). Článek je vykládá na základě hlavní vývojové konkurence slovosledu českých enklitik: 1. postiniciální pozice, tj. pozice po prvním slově nebo frázi v klauzi, 2. kontaktní (verbálně adjacentní)pozice, tj. pozice enklitika v bezprostřední blízkosti svého syntakticky nadřazeného výrazu, a to buď v antepozici či preverbální pozici před slovesem, anebo v postpozici či v postverbální pozici za slovesem. V závěrečné části studie je diskutován rozsah změny původně ortotonických forem sě, tě v enklitika tantum.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.