In search for asylum and help : Roman children in need

Název česky Za hledáním útočiště a pomoci : Římské děti v nouzi
Autoři

ANTOŠOVSKÁ Tereza

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Co se stalo s dětmi, žijícími ve starém Římě, které pozbyly svých přirozených ochránců – svého otce, své rodiny - ať u důvodu odložení nebo úmrtí? Kde se mohly domoci podpory, kterou potřebovaly? V tomto příspěvku bych ráda následovala nedávný nový trend ve studiu dětství, založený na interdisciplinaritě. Tento směr se zaměřuje na dítě jako aktivního strůjce svého života, ne pouhý pasivní objekt ve světě dospělých a jejich zájmů. Mým cílem je tak pokusit se zaměřit především na rámec možností osiřelých a odložených dětí ve společnosti a na jejich aktivitu v situaci nouze.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.