Valachovo zaměstnání. Fenomén obživy a jeho role při formování stereotypizovaného obrazu Valašska a jeho tradiční kultury

Autoři

DRÁPALA Daniel

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Tradiční zaměstnání (agrární produkce i rukodělná výroba) přitahovaly ve vazbě na Valašsko již od 18. století opakovanou pozornost publicistů, cestovatelů, vlastivědných pracovníků i národopisců. Prostřednictvím jejich textových či ikonografických děl byl pozvolna utvářen obraz některých signifikantních znaků, jejichž jedinečná skladba i opakované zdůrazňování významu některých z nich přispívaly v minulosti k formování severovýchodní Moravy jako hospodářsky a kulturně svébytného teritoria. Příspěvek bude klíčové zdroje utváření tohoto obraz nejen identifikovat, ale poukáže i na různou míru jejich interpretace a dalšího nakládání s nimi.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.