Kolektivní paměť a identita ve vybraných dílech pozdní valdenské literatury

Autoři

KETMAN Václav

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Tento příspěvek by se měl zabývat rozborem latinských a occitánských valdenských textů ze 14.-16. století. Cílem příspěvku je identifikace prvků kolektivní paměti a historické narace. Zde se příspěvek pohybuje ve třech rovinách. První z nich je rozbor postavy zakladatele Valdese. Druhou z nich je pohled na valdenskou snahu o nalezení hlubších kořenů svého hnutí (prvotní církev, apoštolové). Třetí rovinu tvoří pohled na perzekuce a snahu o vyrovnání se s odmítáním valdenství ze strany většinové společnosti. Tyto roviny historického vyprávění se promítají ve valdenské konstrukci filosofie dějin, a to s konečným výhledem na Soudný den, tedy pointu jejich dějinného putování. Posledním cílem je pak nalézt, jakým způsobem tento přístup koresponduje s valdenskou identitou, s identitou pronásledovaného a hluboce asketického hnutí, které odmítá materiální svět a trpělivě očekává Soudný den.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.