Fantasy and Myth in the Anthropocene

Název česky Fantastika a mýtus v antropocénu
Autoři

DĚDINOVÁ Tereza

Rok publikování 2018
Druh Uspořádání konference
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Mýtus a fantastika jsou odedávna formami kolektivního snění. Nabízejí metaforické zakotvení ve stávající realitě a zároveň inspirují představivost k zobrazení odlišného světa. Mýtus a fantastika slouží jako prostředek k prozkoumání pojmů hrdinství, skupinové identity, moci a osudu; pro otázky o významu života, etiky a štěstí; pro vyjádření společenské kritiky a spekulování o nadpřirozeném. Co tyto otázky znamenají v době, v níž lidská činnost převratným způsobem mění tvář planety? Jak mohou být mýtus a fantastika využity pro nadějné, konstruktivní snění, které není únikem od skutečnosti? Mohou naznačit směr, jakým obnovit spojení s přirozeným spíše než nadpřirozeným? Dokážou vytvořit vizi neantropocentrického života, ve kterém jsou lidé spíše součástí biosféry než jejími vládci?