Word order of reflexive sě in finite verb phrases in the first edition of the Old Czech Bible translation. Part I

Název česky Slovosled reflexivního se ve frázi vera finita ve staročeské bibli první redakce. Část I
Autoři

KOSEK Pavel NAVRÁTILOVÁ Olga ČECH Radek MAČUTEK Ján

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://www.ejournals.eu/Studia-Linguistica/2018/%20Issue-3/
Doi http://dx.doi.org/10.4467/20834624SL.18.016.8852
Klíčová slova enklitikon; clitic third; heavy constituent constraint; vývij češtiny; starší české překlady bible
Popis The paper deals with the word order of reflexive sě, which is an item on the boundary between a pronominal form and a discrete morpheme. In the first part of the study, we investigate the (en)clitic status of sě in eight books of the oldest complete Czech Bible translation. The analysis focuses only on sě that is dependent on a finite verb: it identifies all possible word order positions of sě in a clause and interprets them in the light of the main competing positions of Czech (en)clitics during the development of the language: 1. the postinitial position, i.e. when an (en)clitic is located after first word/phrase; 2. the contact (verb-adjacent) position, i.e. when an (en)clitic is located immediately before (preverbal position) or after (postverbal position) its syntactically or morphologically superordinate item.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.