1158 Záhady královského titulu Vladislava II.

Autoři

WIHODA Martin

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Kapitola je věnována povaze královského titulu, který užíval český kníže, do roku 1158 král Vladislav.